Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Kükürt Formülü

Kükürt formülü, Doğada birçok yerde ve birçok şekilde kükürt kullanımı yapılmaktadır. Kükürt doğada katı halde bulunmaktadır. Limon sarısına benzeyen bir renge sahip olan kükürtün birçok faydası bulunmaktadır. Özellikle de kükürt tarımda kullanılmaktadır. Kükürt kimyada yer alan ametal bir maddedir. Periyodik cetvele bakıldığı zaman kükürtü ...

Kükürt Çeşitleri

Kükürt Çeşitleri, Kükürt maddesi doğal bir elementtir kâğıt, yapay gübre ve yanıcı madde olarak kullanılır bunun yanında aynı zamanda sağlık sektöründe de kullanılmaktadır. Saç ve tırnak oluşumunda büyük bir rol oynayan kükürt doğada saf halde de bulunabilir başka elementlerde birleşik halde de bulunabilir. Periyodik tabloda S harfi ile göst...

Golden S Sıvı Kükürt

Golden S Sıvı Kükürt, Toprak açısından oldukça büyük bir öneme sahip olan kükürt, tarım alanında oldukça yaygın olarak kullanılır. Toprak birçok minerale ihtiyaç duyduğu gibi kükürt maddesine de ihtiyaç duyar. Golden s sıvı kükürt toprağın birçok ihtiyacının giderilmesine katkı sağlayarak bitkilerin daha sağlıklı yetişmesine yardımcı ...

Mikronize Bentonitli Kükürt

Mikronize bentonitli kükürt, Oldukça yararlı bir bitki besin elementi olan mikronize bentonitli kükürt, elementel toz kükürtün bentolin ile karıştırılıp mercimek büyüklüğünde duruma getirilmesi ile ortaya çıkmıştır. Toprağın pH derecesinin düzenlenmesine yardımcı olan mikronize bentonitli kükürt maddi açıdan toz kükürte göre biraz daha fazla...

Kükürt Kireç Karışımı

Kükürt Kireç Karışımı, Tarımsal üretimin geliştirilmesi ve ekonomiye olan katkısının artırılması için yapılan Arge çalışmalarında kaliteli ürün elde etmenin yolunun zirai ilaçlamadan geçtiği konusunda uzmanlar ortak görüş bildirirler. Kükürt kireç karaşımı zirai ilaçlama kapsamında değerlendirilir. Kükürt kireç karışımı; güll...

Kükürt Merhemi

Kükürt Merhemi, Bazı cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan kükürt merhemi eskiden beri kullanılmakta olan bir merhemdir. Halk arasında kara merhem olarak da bilinen kükürt merhemi, deriden tamamen emilmektedir. İçerisinde yüksek oranda kükürt içermektedir.Kükürt Merhemi Ne İşe Yarar? Kükürt merhemi...

Sülfür Kükürt

Sülfür Kükürt, Doğal bir element maddesi olarak doğada bulunan kükürt, kâğıt yapımı, patlayıcı madde yapımı, yapay gübre yapımında kullanılmaktadır. Sülfür kükürt maddesinin ülkemizde maden yatakları bulunmakta ve üretimi yapılmaktadır. Sülfür kükürt doğada sarı renkle kokusuz ve tatsız olarak bulunan bir maddedir. Bu madde sağlık bakımından...

Granül Kükürt

Granül Kükürt; Kükürt diye bilinen maddenin periyodik cetveldeki ismi Sülfürdür. Sembolü S harfidir. Kükürt doğada saf halde bulunabileceği gibi aynı zamanda başka elementlerle de birleşik halde bulunur. Kükürt yatakları olarak Sicilya ve Japonyadaki yanardağ etekleri çok önemli bir yere sahiptir ülkemizde de Isparta ve Muğla şehirleri ...

Kükürt Madeni

Kükürt Madeni, Doğada saf halde elde edilen sarı renkli billur yapılı bir elementtir. Elektrik ve ısı iletmeyen bu bileşik diğer madenlerle aynı özlellikleri nitelendirmez. Birçok alanda geniş yelpazede kullanım alanı sergileyen kükürt madeni tabiatta katı galde temin edilir. Birtakım işlemlerden geçirilip toz veya sıvı hale dönüştürülebilir...

Kükürt Kokusu

Kükürt Kokusu, kükürttün kendisinin çoğunlukla S kükürt bileşikleri oluşturma eğilimi nedeniyle acıdır. Kükürt kokusu çürümüş yumurta kokusunu da andırır. Hidrojen sülfürde, organik maddeyi parçalayan bazı bakteri türleri bulunduğundan kokusu kötü yumurta ya da çürümüş lahanayı andırır. Kükürt kokusunun bir uygulaması doğal gaz sektörün...

Kükürt Trioksit

Kükürt Trioksit, kimyasal formülü SO3 olan, genellikle renksiz bir sıvıdır. Sülfürik anhidrit olarak da bilinmektedir. Kükürt trioksit ayrıca sülfürik oksit ve sülfürik anhidrit olarak da adlandırılır. Kükürt trioksit suyla tepkimeye girdiğinde sülfürik asidi oluşturan zehirli bir gazdır. Gaz halindeki SO3 suda çok yavaş çözünür. Kükürt...

Kükürt İçeren Besinler

Kükürt İçeren Besinler, Doğada yoğun olarak alçı taşı katmanları arasında bulunan kükürt, sarı renkli ve ametal bir element olup, volkanik dağ oluşumlarının yakınlarında daha çok görülür. Kükürt; çinko, bakır, demir ve kurşun benzeri elementlerin yanında da görülür. Kükürtün insan yaşamına olan etkisi araştırmalar sonucunda ortaya çıkar...

Kükürt Sabunu

Kükürt sabunu; Çevremizde bulunan bitkilerin doğaya olduğu kadar insanlara da birçok yararı dokunmaktadır. Gerek cilde, saçlara, organlara kısacası bütün vücuda yararı bulunmaktadır. Doğadaki bu bitkilerin yağlarından, meyvelerinden çeşitli ürünler üretilmektedir. Üretilen bu ürünlerden en çok kullanılanı ise bitkisel sabunlardır. Organik bi...

Rombik Kükürt

Rombik Kükürt: Kükürtün allotropik kristalin formudur ve alfa-kükürt olarak da adlandırılır. Kükürtün en istikrarlı olduğu formdur. Tüm diğer kükürt çeşitleri nihayetinde rombik kükürt formuna dönmeye eğilimlidirler. Rombik sülfür, oda sıcaklığında, toz halindeki sülfürün, karbon disülfürde çözünmesi ile ilde edilir. Süzüntü daha sonra filtr...

Toz Kükürt

Toz Kükürt, Doğada oldukça yaygın olarak bulunan ve kullanılan bir elementtir. Dünyada en önemli kükürt yatakları; Sicilya ve Japonya'da, kireç taşı katmanları arasında bulunmaktadır. Ülkemizde ise Isparta ilimizin Keçiborlu ilçesinde çıkarılmaktadır. Rengi limon sarısıdır ve katı halde olan bir cisimdir. Kokusu bozuk yumurta kokusuna benzer...

Yılan İlacı Kükürt

Yılan İlacı Kükürt: Kükürt, Doğada yaygın olarak, yalın ve katı halde bulunan limon sarısında ametal bir elementtir. Kimyada S simgesi ile belirtilir. Dünya üzerinde %0,06 oranında en yoğun olarak Sicilya, Louisiana ve Japonya'da bulunur. Türkiye'de ise Keçiborlu ve Sarayköy civarında bulunmaktadır. Kükürt maden cevheri olarak alçı veya...

Kükürt Trioksit Formülü

Kükürt Trioksit Formülü, kükürt trioksit formülü teknik olarak, nitrolama, sülfolama sanayiinde kullanılan dumanlı sülfat asidi ya da oleum ve derişik sülfat asidi yapmak için kullanılır. Kükürt trioksit kontakt metodu ile elde edilir. Kükürt trioksitin buharı inanılmaz derecede nem kapma özelliğine sahiptir. Bu nem kapma özelliğinden dolayı...

Kükürt Buharı

Kükürt Buharı, limon sarısı renginde ametal ve katı olan kükürt kendi halinde tatsız, kokusuz, ısı ve elektriği iletmeyen bir elementtir. Doğada yaygın olarak bulunur. Canlıların yapıtaşları olan proteinde bulunan kükürt canlı organizmanın bozunması halinde karakteristik bir kokuya bürünür. Ham olarak bulunan kükürt, kükürtdioksit gazı ...

Kükürt Suda Çözünür Mü

Kükürt Suda Çözünür Mü, Doğada saf halde bulunan element olan kükürt su içerisinde çözünür. Zirai alanda yapay gübre ve bitki hastalıklarından korunma amaçlı kullanılan bu bileşik patlayıcı madde, kâğıt ve vücudun ihtiyacı mineralleri karşılaması nedeniyle de kullanılmaktadır. Kükürt maddesinin su ile iç içe geldiği anda tepkimeye girip çözü...

Kükürt Tozu

Kükürt Tozu: Kükürt doğada yaygın olarak bulunan bir elementtir. Kükürtün çıkartıldığı en önemli kükürt yatakları Sicilya ve Japonya'da bulunmaktadır. Ülkemizde ise Isparta ilimizde Keçiborlu'da bulunmaktadır. Kükürt yer yüzünde en çok bulunan elementlerin içinde dokuzuncu sırayı almaktadır. Kükürt çok eski zamanlarda mikrop öldürücü il...

Sıvı Kükürt Nerelerde Kullanılır

Sıvı Kükürt Nerelerde Kullanılır, Sıvı kükürt hemen hemen bütün elementler ile bileşik oluşturur. Sıvı kükürt'ün en yaygın bileşiği sülfür olarak bilinir. Sıvı kükürt genel yapısı itibariyle çürük yumurta kokusu oluşturan bir gazdır. Sıvı kükürt oldukça zehirlidir. Bu madde kimyasal reaksiyonlarda yaygın olarak kullanıma sunulur. Altın içeri...

Sarı Kükürt

Sarı Kükürt, eşsiz fiziksel özelliklerinden biri olarak sarı bir renge sahiptir. Kükürt diğer elementler ile birleştiğinde ise birçok formda bulunabilmektedir. Kükürt elementi doğada, tuz kubbelerinde, volkanik kayalık yapılarda, kaplıcalarda ve hatta meteorlarda bulunabilmektedir. Kükürt sarı renktedir, bunun nedeni sarı ışık dalga boy...

Kükürt Elementi

Kükürt Elementi, bu element periyodik cetvelde VI A grubuna dahil olan ametal kimyasal bir element olarak bilinmektedir. İlk çağlardan bu zamana varlığı bilinir. Kükürt elementi ilk kez 1777 yılında Antonie Lavoisier tarafından tanımlanarak toplumun kullanımına sunuldu. Kükürt elementi evrende en fazla bulunan dokuzuncu element olmaktadır. Y...

Çöktürülmüş Kükürt

Çöktürülmüş Kükürt, Kükürttün kireç ile suda kaynatılması, filtrelenmesi ve sonra asit ile çöktürülmesi sonucunda elde edilir. Çöktürülmüş kükürt öncelikli olarak merhem hazırlamakta ve çeşitli cilt bozukluklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Çöktürülmüş kükürt toz halindeki topaklar halinde, beyazımsı bir renkte ve yumuşak dokuludur....

Yılan Kovucu Kükürt

Yılan Kovucu Kükürt: Yılan kovucu kükürt olarak toz kükürt kullanılır. Toz kükürt kullanımı, tek başına kullanıldığında yılanları yaşama alanlarımızdan uzak tuttuğu bilinmektedir. Yılanlar eko sistem için yararlı hayvanlardır. Fare, sıçan hamam böceği, böcek gibi hayvanları yiyerek eko sistemin dengede kalmasını sağlarlar ancak birçok y...

Bentonitli Kükürt

Bentonitli Kükürt, Toprağın pH dengesini sağlayan oldukça değerli bir karma bileşiktir. Magnezyum ve alüminyum bakımından zengin volkanik lav, tüf, küllerin kimyasal ayrışması sonucu oluşan kil minerallerinin kristal hale gelmesiyle birlikte meydana gelen madde olan bentonit kükürt ile buluştuğunda güçlü bir tarım ürünü haline gelir. Toprağı...

Elementel Kükürt

Elementel Kükürt, Toprağın pH oranından kısaca bahsetmek gerekirse, biz insanlarda kan basıncı ne demek oluyorsa toprakta bulunan elementel kükürt oranını aynı şekilde ifade eder. İnsanlarda tansiyon yükselmesiyle ya da tansiyonun düşük olmasıyla kişinin sağlığı ve beslenme şekli nasıl ilgiliyse toprak pH seviyesinin yüksek olması yani 8'den...

Kükürt Çiçeği

Kükürt Çiçeği,  Lüle kükürt olarak da bilinir. Kükürt; Doğada saf halde olduğu gibi genellikle bazı metallerle birlikte bileşik halde bulunan ametal bir elementtir. Kimyada “s” simgesi ile gösterilir. Kükürt doğada  bulunan tüm elementlerin birçoğunda bileşik ve yaygın olarak bulunur. En fazla bulunan kükürt bileşiği hidrojen sülfü...

Kükürt Dioksit Zararları

Kükürt Dioksit Zararları, 2 oksijen ve 1 kükürtden meydana gelen kükürt dioksit, keskin kokuya sahip ve renksiz halde bulunan bir bileşendir. Kükürt dioksiti oluşturan oksijen ve kükürt arasında kovalent polar bağ yapar. Reaktif bir birleşen olan kükürt dioksit şeker enstitüsünde kullanılmaktadır. Kükürt dioksit atmosferik basınçta iğneleyic...

Sulu Kükürt

Sulu Kükürt, genel olarak element şeklinde olduğundan toprağı ıslah etmede ve toprağın pH seviyesini ayarlamada kullanılan bir ürün çeşididir. Yağmurlama, damlama, sırt pompaları ve ayrıca holder ile kullanılması oldukça uygundur. Bir litre suda kükürt miktarı yaklaşık sekiz yüz gram kadardır. Sulu kükürt sera tarlalarında sera örtülerine ke...

Kükürt Simgesi

Kükürt Simgesi, Maddeler ikiye ayrılır; saf madde ve saf olmayan madde. Saf olmayan madde; karışımlar. Saf madde; elementler ve bileşikler. Elementler; tek cins atomlardan meydana gelen, fiziksel ya da kimyasal yöntemler ile daha basit maddelere ayrışamayan, en küçük yapı birimi atomlar olan, kendilerine ait erime, kaynama, donma ve yoğuşma ...

Kükürt Gübre

Kükürt Gübre, Kükürt, limon sarısında ametal ve yalın halde olan katı yapıda cisim olarak bilinir. Kükürtün simgesi S harfi ile gösterilmektedir. Kükürt doğada doğal olarak elde edilen ve bol bulunan bir elementtir. Bu madde çoğu zaman metallere Birleşik halde bulunur. Doğa yapısında farklı bileşikler şeklinde olan kükürt şekil itibariyle ha...

Kükürt Minerali

Kükürt Minerali, vücut içerisinde solunum sisteminin yapısına katılır. Vücudun bütün sistemleri arasında dolaşmakta olan oksijenin dengesini sağlamakta görev alır ayrıca solunum sisteminin düzenli bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol ederek vücudun düzenini sağlar. Karaciğerde de birtakım fonksiyonlara sahip olan kükürt minerali karaciğ...

Sıvı Kükürt

Sıvı Kükürt, Tarımda gübre olarak ya da bitki koruma maddesi olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Son iki yüzyıldır yoğun olarak tarımda bitkilerin korunmasında kullanılmaktadır. Bugün özellikle meyve bahçeleri ve üzüm bağlarının korunmasında yoğun olarak kullanılmaktadır. Sıvı kükürt bir diğer kullanım alanı ise zehirli olarak bili...

Kükürt Nerelerde Kullanılır

Kükürt Nerelerde Kullanılır, Kükürt simgesi "S" olan, doğada yarı katı halde bulunan, limon sarısı renginde bir ametaldir. Doğada bolca bulunan elementlerden biridir. Dünya üzerinde daha çok eski volkanik araziler ve çevresinde rastlanır. Ülkemizde ise Ağrı, Kütahya ve Denizli illerinde kükürt yatakları bulunur. Genellikle bazı metallerle (Ç...

Kükürt Mantarı

Kükürt mantarı, Yenilebilen ve tadı tavuğu andıran kükürt mantarı büyük yığınlar halinde yetişmektedir. Özellikle okaliptüs ağacı, karaağaç, ceviz ağacı ve yabani kiraz ağaçlarında sıklıkla görülen bir mantar türüdür. Ülkemizde kiraz mantarı olarakta​ bilinmektedir. Kültür mantarlarının gençleri nemli, etli ve gövdeleri sarı ike...

Kükürt Taşı

Kükürt Taşı; bu eski zamanlardan beri ateş taşı olarak bilinen bir element olup, dünyada bolluk bakımından ilk ondaki sırada yer almaktadır. Kükürt taşı; kükürt sülfürler, sülfatlar ve doğal kükürt halinde bulunmakta olup, oksijen, silisyumdan sonra minerallerin içinde en çok bulunan bir bileşiktir.Kükürt taşı kullanı...

Kükürt Alerjisi

Kükürt Alerjisi, genelde kükürtün, gıda, kozmetik, ilaç ve sabun yapımı gibi çeşitli alanlarda kullanılan ve kükürtün farklı formlarındaki sülfat bileşiklerine karşı oluşan alerji tipidir. Kükürt, solunum, yutma, cilt ve göz ile temasında genellikle güvenli olan ve toksit olmayan yaşamın önemli yapı taşlarındandır.

Kükürt Üretimi

Kükürt üretimi, daha çok Frasch yöntemi olarak adlandırılan yöntem kullanılarak elde edilmektedir. Kükürt yapı olarak yumuşak ve açık sarı olan metal ya da metalsi olarak geçmektedir. Kükürt havada gün ışığında zor görülebilen mavi renkli alevle yanmaktadır. Yanma olduğu zaman keskin ve boğma özelliği olan kükürtdioksit salınımı olmaktadır. ...

Kükürt Bileşikleri

Kükürt Bileşikleri, Ametal özelliği olan kükürt tadsız ve kokusuzdur. Sembolu (S) olarak gösterilen kükürt, doğa da açık sarı renkli, sade ve katı halde yaygın olarak bulunur. Kükürt daha çok yanardağ yakınlarında kireç taşı katmanlarının arasında genel olarak metaller ile birleşik olarak bulunur. Bakır, demir, çinko ve kurşun kükürt...

Bağa Kükürt Ne Zaman Atılır

Bağa Kükürt Ne Zaman Atılır: Bağa kükürtleme hastalıklara ve zararlı böceklerle mücadele için yapılmaktadır. Bağda oluşan önemli hastalıklardan biri küllenmedir. Kurak bölgelerde daha sık görülün hastalıktır. Hastalık, yapraklar daha gelişme halinde ufacıkken başlar yapraklar büyüdüğünde ortaya çıkmaktadır. Hastalanan yapraklar normal r...

Toz Kükürt Faydaları

Toz Kükürt Faydaları, doğada yaygın olarak bulunan kükürt, ametaller grubundan katı bir elementtir. Kükürt metal elementler ile birleşim gösterir. Oksijen ile benzerlik gösteren kükürt, metaller ile bileşmelerde oksijenin yerine geçer. Kükürt özellikle bitkilerde külleme hastalığı için kullanılır. Toz kükürt faydaları ise özellikle bitkiler ...

Toz Kükürt Nerelerde Kullanılır

Toz Kükürt Nerelerde Kullanılır: Toz kükürt toprakların yapısını düzenler, bitkilerin hastalıklara karşı güçlü olmasını sağlar. Toz kükürt yaz aylarında ısıtılmayan seralarda ve ısıtılarak kullanılan seralarda dört mevsim kullanılmaktadır. Bitkiler henüz topraktan yeni çıkmaya başlamasıyla toz kükürt atıla bilmektedir. Toz kükürt bitkil...

Kükürt Ne İşe Yarar

Kükürt Ne İşe Yarar: Kükürt, kimyada S simgesi ile gösterilen bir element olup, limon sarısı ametal, yalın ve katı halde tabiatta yoğun şekilde bulunur. En önemli kükürt yatakları Louisiana Sicilya ve Japonya'nın eski volkanik dağların yakın kısımlarında Türkiye'de ise Keçiborlu ve Sarayköy bölgelerinde, alçı veya kireç taşı katmanları ...

Asmaya Kükürt Ne Zaman Atılır

Asmaya Kükürt Ne Zaman Atılır, Asmagiller familyasına mensup asma bitkisinin hastalıklardan korunması için kükürt uygulaması yapılmaktadır. Tarım alanında toprağa yakın olarak yetişen asmalar ince uzun çubuklar veya çardaklar eşliğinde yükseltilebilir. Bu bitki meyve verme aşamasına geldiği zaman sağlıklı bir şekilde verim vermesi için kükür...

Kükürt Toprağa Faydaları

Kükürt Toprağa Faydaları, Kükürt toprak pH değerini normal olarak sağlaması için gerekli görülen bir uygulamadır. Dığer bir deyişle kükürt toprağın ihtiyaçlarını karşılaması için gerekli görülen ilaç olarak ön plana çıkar. Kükürt uygulaması toprak sıcaklığının 5 ile 6 derece ya da bu derecelerin üzerinde olması sonucunda hızlandırılmaktadır....

Ağaçlara Kükürt Ne Zaman Atılır

Ağaçlara Kükürt Ne Zaman Atılır, Zirai ilaç satış noktalarından elde edilen kükürt organik tarımda da kullanılan bir ürün olduğu için ağaçlara birçok yönden fayda sağlamaktadır. Ağaç yetiştirilen toprağın pH değerinin dengelenmesi için kükürt uygulaması yapılır. Öte yandan ağaçların zararlı böceklerden korunması için de son derece fayda sağl...

Kükürt Kullanım Alanları

Kükürt Kullanım Alanları; çok farklı sektör ve alanlarda olabilmektedir. Bu alanlar; çelik ve kauçuk oluşturulması, inorganik kimyasallar, cam üretimi, kibritler, patlayıcılar, çimento, yapıştırıcılar, hayvan yemleri, gübreler, kiremit, petrol ve şeker ile ilgili alanlar gibi birçok sektörde olabilmektedir. Kükürt Kullanım Alanların...

Kükürt

Kükürt; limon sarısı bir renkte ametal özelliğe sahip yalın ve sert bir cisimdir. Kükürtün simgesi S şeklinde gösterilir. Kükürtü doğada bulmak kolaydır. Doğada yüksek oranda bulunur. Yer kürenin %0,06 kısmını meydana getirmektedir. En büyük kükürt yatakları dünyada Sicilya, Louisiana ve Japonya'da bulunmaktadır. Eski volkan oluşumlarının ya...

Kükürt Bulunan Besinler

Kükürt Bulunan Besinler, Kükürt cilt kusurlarını düzeltip pürüzsüz bir cilt oluşturur. Halk arasında güzellik minerali denilmektedir, saçlara canlılık, parlaklık, ışıltı verir. Tırnakların güçlenmesini sağlar. İnsanların dış görüntüsüne faydalı olduğu gibi, solunum yollarına, karaciğer ve alerjik rahatsızlıklar için çok önemli bir mineraldir...

Koza Kükürt Sabunu

Koza Kükürt Sabunu, Doğal ve bitkisel bir sabun olup, içeriğinde bitkisel yağlar bulunmaktadır. Koza kükürt sabunu hamuru içinde %1.5 oranında tamamen doğal limon esansı ve %2.5 oranında da doğal kükürt bulunmaktadır. Saç derisi sürekli olarak kendini yeniler. Bu durum her sağlıklı saç tipinde görülebilen bir yapıya sahiptir. Yenilenen saç d...

Kükürt Sabunu Saç

Kükürt Sabunu Saç, Kükürt sabununun cilde uyumu ve derinlemesine temizlik yapması sayesinde son yıllarda özellikle saçlarda oluşan kepek problemi için oldukça fayda sağlamaktır. Kükürt sabunu daha çoğunlukla akne ve sivilce tedavisinde uygulanırken yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda kükürt sabunu saç, diplerinde gözeneklerin açıl...

Kükürt Zararlı Mı

Kükürt Zararlı Mı, Kükürt zararları hususunu belirtmeden önce kükürtün kullanım alanlarıyla ilgili bilgi aktarmak istiyorum. Kükürt, her türlü cilt problemlerine, cilt bozukluklarına iyi gelmesiyle bilinen maddedir. Kükürt sabun yapımında ve ilaç içeriğinde kullanılmaktadır. Mesanede beliren iltihaplanma durumlarında bölgeyi tedavi etmek ama...

Kükürt Sabunu Sivilce

Kükürt sabunu sivilce, Kadınların sık sık şikâyetçi olduğu konulardan bir tanesi sivilcedir. Sivilceler genel olarak ergenlik döneminde çıkmaya başlayan daha sonra ise ileriki yaşlarda kadar çıkmaya devam eden bir durumdur. Sivilceler vücudun birçok yerinde çıkmaktadır. Kimi sivilceler ağrılı ve acıtıcı iken kimi sivilceler birdenbire çıkabi...

Kükürt İlacı

Kükürt İlacı, Kükürt doğada saf bir element olarak bulunmaktadır. Bu madde kâğıt yapımında, patlayıcı madde yapımında, yapay gübre yapımında kullanımı yapılmaktadır. Kükürt ilacı içerisinde sağlık açısından faydalı olan mineral maddeler içermektedir. Kükürt saç sağlığında, tırnakların bakımında kullanılan bir maddedir. Kükürt ilacı içerisind...

Kükürtün Zararları

Kükürtün zararları, kükürt günlük yaşamda özellikle cilt bakımı için kullanılan sabunların içeriğinde, ilaçlarda kullanılan bir maddedir. Cilt sorunlarına iyi gelmesi nedeniyle sabun imalatının önemli bir hammaddesidir. Ayrıca mesane iltihapları için üretilen ilaçlarda da kükürt kullanılır. Kükürt faydalı olduğu gibi bazı zararlı etkileri ol...

Kükürt Demir Bileşimi

Kükürt Demir Bileşimi, deney olarak okul labaratuvarında, kimya dersinde öğrencilerle yapılır. Bu deney iki kimyasal elementin birleştiğinde, meydana gelen diğer elementi tanıtmak, öğretmek amaçlı yapılır. Bu bileşim sanayi sektöründe büyük atölye ve fabrikalarda farklı amaçlar için yapılır ve farklı alanlarda kullanılır....

Kükürt Dioksit Gazı

Kükürt Dioksit Gazı: bir kükürt ve iki oksijen atomundan meydana gelen bir bileşiktir. Kimyasal formülü SO2'dir. Kükürt dioksit gazı, zararlı bir gazdır. Kükürt dioksit gazı ayrıca, Sülfürik asit üretiminde de kullanılmaktadır. Kükürt dioksit gazı, sülfürük asit, sülfürlü asit ve sülfat parçacıkları gibi zararlı maddeleri oluşturmak i...

Kükürt Atomu

Kükürt atomu, Toplamda 16 adet elektrona sahiptir. Bu nedenle enerji seviyeleri sayısı 3'dür. Birinci enerji seviyesinde 2, ikinci enerji seviyesinde 8 ve üçüncü enerji seviyesinde 6 adet elektronu bulunur.Kükürt atomu önemli özellikleri nelerdir?Kükürt atomunun atomik numarası 16, grup 16, periy...

 

Kükürt Simgesi
Sulu Kükürt
Kükürt Dioksit Zararları
Kükürt Çiçeği
Elementel Kükürt
Bentonitli Kükürt
Yılan Kovucu Kükürt
Çöktürülmüş Kükürt
Kükürt Elementi
Sarı Kükürt
Sıvı Kükürt Nerelerde Kullanılır
Kükürt Tozu
Kükürt Suda Çözünür Mü
Kükürt Buharı
Kükürt Trioksit Formülü
Yılan İlacı Kükürt
Toz Kükürt
Rombik Kükürt
Kükürt Sabunu
Kükürt İçeren Besinler
Kükürt Trioksit
Kükürt Kokusu
Kükürt Madeni
Granül Kükürt
Sülfür Kükürt
Kükürt Merhemi
Kükürt Kireç Karışımı
Mikronize Bentonitli Kükürt
Golden S Sıvı Kükürt
Kükürt Çeşitleri
Popüler İçerik
Kükürt Merhemi
Kükürt Merhemi
Kükürt Merhemi, Bazı cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan kükürt merhemi eskiden beri kullanılmakta olan bir merhemdir. Halk arasında kara merh...
Kükürt Kireç Karışımı
Kükürt Kireç Karışımı
Kükürt Kireç Karışımı, Tarımsal üretimin geliştirilmesi ve ekonomiye olan katkısının artırılması için yapılan Arge çalışmalarında kaliteli ürün elde e...
Mikronize Bentonitli Kükürt
Mikronize Bentonitli Kükürt
Mikronize bentonitli kükürt, Oldukça yararlı bir bitki besin elementi olan mikronize bentonitli kükürt, elementel toz kükürtün bentolin ile karıştırıl...
Golden S Sıvı Kükürt
Golden S Sıvı Kükürt
Golden S Sıvı Kükürt, Toprak açısından oldukça büyük bir öneme sahip olan kükürt, tarım alanında oldukça yaygın olarak kullanılır. Toprak birçok miner...
Kükürt Çeşitleri
Kükürt Çeşitleri
Kükürt Çeşitleri, Kükürt maddesi doğal bir elementtir kağıt,yapay gübre, ve yanıcı madde olarak kullanılır bunun yanında aynı zamanda sağlık sektöründ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kükürt Merhemi
Kükürt Kireç Karışımı
Mikronize Bentonitli Kükürt
Golden S Sıvı Kükürt
Kükürt Çeşitleri
Sıvı Kükürt Yapmak İstiyorum
Salatalıkta Toz Kükürt Kullanılabilir Mi?
Hangi Tür Kükürt Ağaçlara,hangi Mevsimde Ne Miktarda Kullanılır
İçilebilir Kükürt Nereden Bulabilirim
Melasta Ki Kükürt.
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sıvı Kükürt Yapmak İstiyorum
Salatalıkta Toz Kükürt Kullanılabilir Mi?
Hangi Tür Kükürt Ağaçlara,hangi Mevsimde Ne Miktarda Kullanılır
İçilebilir Kükürt Nereden Bulabilirim
Melasta Ki Kükürt.
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024